LD Vidyut Electrical Ahmednagar Job Vacancy: नावाजलेल्या फर्ममध्ये नोकरीची संधी

नगर शहरातील LD VIDYUT ELECTRICAL या नावाजलेल्या फर्ममध्ये खालील पदे अर्जंट भरणे आहेत.

LD Vidyut Electrical Ahmednagar Job Vacancy 2024

पद: हेल्पर (१०)

  • शिक्षणाची अट नाही

पद: कारागीर (२०)

  • शिक्षणाची अट नाही

How To Apply

सकाळी 9:00 ते सायं. 6:00 या वेळेत फक्त गरजूंनीच कॉल करावा.

Office Address

शॉप क्र. 5, सुबुद्रा कॉम्प्लेक्स,
मल्हार चौक, स्टेशन रोड,
अहमदनगर, महाराष्ट्र – 414001

Contact Number

लाला शिंदे: 9325103608
प्रवीण शिंदे: 8087206709

Join WhatsApp Group Join WhatsApp Group